Prof. Dr. Gülriz UYGUR (Koordinatör)

Prof. Dr. Güzin YAMANER (üye)

Doç. Dr. Şennur KIŞLAK (üye)

Prof.  Dr. Elif AKŞİT (üye)

Prof. Dr. Tansel ÇOMOĞLU (üye)

Prof.Dr. Serap ŞAHİNOĞLU (üye)

Prof. Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL (üye)

Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR (üye)

Gülfiraz GÜLDOĞAN (üye)

Özge YURDAKUL (üye)

İpek KİSER (üye)