CİNSEL TACİZE VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI DESTEK BİRİMİ

Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS), Ankara Üniversitesi KASAUM bünyesinde cinsel taciz ve cinsel saldırıdan arınmış bir akademik ortamın oluşturulmasına katkıda bulunmak için gerekli düzenlemeleri yapmayı ve bu düzenlemeleri hayata geçirebilmek amacıyla 02/08/2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Senatosu’nun kararıyla kurulmuştur. Birimin başlıca görevleri arasında,  Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, idari ve sözleşmeli personeli ve öğrencileri olmak üzere Ankara Üniversitesinin tüm bileşenlerinin karşılaşabilecekleri cinsel saldırı ve cinsel taciz olayları konusunda onları bilgilendirmek, farkındalık sağlayıcı çalışmalar yürütmek, cinsel taciz ve saldırıya uğradığına ilişkin şikayette bulunanlara hukuki ve psikolojik destek vermek ve bu kişilerin mağduriyetlerini giderici çözüm yolları aramalarına yardımcı olmak yer almaktadır.

Cinsel taciz ve saldırı iddialarının incelenmesi,  cinsel taciz ve saldırıya karşı destek birimi birim kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Birim, , insanın onur sahibi varlık olmasını gözetici şekilde davranmak esasına dayanmakta olup, çalışma ilkeleri arasında özen göstermek, gizlilik ve ivedilik yer almaktadır.