CTS Üyeleri

Prof.Dr. Gülriz UYGUR (Koordinatör)

Prof.Dr. Güzin YAMANER (üye)

Doç.Dr. Şennur KIŞLAK (üye)

Doç.Dr. Funda Şenol CANTEK (üye)

Doç.Dr. Alev ÖZKAZANÇ (üye)

Prof.Dr. Serap ŞAHİNOĞLU (üye)

Doç.Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL (üye)

Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR (üye)

Özlem VAROL (üye)

Özge YURDAKUL (üye)

Mustafa HALK (üye)