CTS Üyeleri

Prof.Dr. Gülriz UYGUR (Koordinatör)

Prof.Dr. Güzin YAMANER (üye)

Doç.Dr. Şennur KIŞLAK (üye)

Doç.Dr. Funda Şenol CANTEK (üye)

Doç.Dr. Alev ÖZKAZANÇ (üye)

Prof.Dr. Serap ŞAHİNOĞLU (üye)

Doç.Dr. Raziye Tamay BAŞAĞAÇ GÜL (üye)

Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR (üye)

Gülfiraz GÜLDOĞAN (üye)

Özge YURDAKUL (üye)

İpek KİSER (üye)