CTS ESKİŞEHİR TOPLANTI NOTLARI (ÇALIŞTAY III)

3. CTS toplantısı 24 Nisan 2013 tarihinde Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulamaları Merkezinde yapılmıştır. Toplantının sabah oturumunda Anadolu Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi katılımcıları; öğleden sonra ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi katılımcıları kendi üniversitelerindeki gelişmeleri aktarmıştır. Öğleden sonra oturumunun ikinci kısmında, bundan sonra neler yapılması gerektiği ve neler yapılabileceği hususları tartışılmış ve kimi kararlar alınmıştır. Toplantı sonucunda belirlenen sorunlar, öneriler ve alınan kararlar aşağıda sıralanmıştır.

Sorunlar
1.
Erkek egemen zihniyet (soruşturmaların sümen altı edilmesi veya artık inkar edilemeyecek boyutlara gelmesi, cinsiyetçi yaklaşımdan şikayetçi olunmaması vs)

2. Cinsel taciz konusunda soruşturmanın nasıl yürütüleceğiyle ilgili deneyim ve bilgi eksikliği (soruşturmacının yol açabildiği mağduriyetler)

3. Ortak bir metnin olmaması nedeniyle yaşanan tanımlama sıkıntıları (cinsel taciz ve diğer biçimleri)

4. Çalışmaların, çoğu durumda, kişisel ilişkiler sayesinde ilerlemesi, kurumsallaşmayla ilgili yaşanan zorluklar (rektörün olumlu ve/veya olumsuz tavrının belirleyici olması)

5. Cinsel tacizle mobingin içiçe geçtiği durumlarda yaşanan eylem belirsizliği
6. Kadın merkezi, hukuk fakültesi, tıp fakültesi gibi bölüm ve merkezlerin olmadığı üniversitelerde yeterli çözüm üretilememesi

7. Özellikle teknik üniversitelerdeki sosyal bölümlerin azlığı ya da yetersizliği, mühendislik gibi alanların erkek egemen yapıları

8. Kadının beyanı, cezalandırma usulleri gibi hususlardaki problemler/ortak kanının olmayışı/tanımlama sorunu vb.

9. Üniversitelerin her konuda bir programı varken “cinsiyet eşitliği” programlarının olmayışı,

10. Cinsel taciz mağdurlarına ulaşamama,

11. LGBT bireylerin yaşadığı sorunlar ve halihazırda pek çoğuna ulaşamama

Öneriler

1.   CTS iletişim ağı acilen güçlendirilmelidir.

2.   Toplumsal cinsiyet konulu seçmeli ve/veya zorunlu derslerin açılması; mümkünse YÖK’ün desteğiyle tüm üniversitelere yaygınlaştırılmalıdır.

3.   AB Direktifleri, İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası belgelerle, Bakanlık ve YÖK arasında imzalanan Protokol yaygınlaştırılmalı ve üniversite yönetimlerine sunularak bu belgelere işlerlik kazandırılmalıdır.

4.   3. ve 4. maddeleri hayata geçirebilmek için YÖK’e baskı yapılmalıdır.

5.   Sadece cezalandırıcı hükümlere işlerlik kazandırmakla yetinilmemeli; kültür değiştirici adımlar atılmalı, programlar oluşturulmalıdır.

6.   Etik Kurul-Mobing Kurulu gibi hâlihazırda mevcut kurumlarla iletişim güçlendirilmelidir.

7.   Üniversitelerin kadın merkezlerinin hazırladığı tüm belgeler, yaşadıkları gelişmeler ve ürettikleri belgeler ortak platformda paylaşılmalıdır.

8.   Cinsel taciz soruşturmalarında yer almak üzere, soruşturmacı eğitimi programının düzenlenmeli ve mümkünse bir katılım belgesinin verilmelidir.

 

Alınan Kararlar

1.   CTS’nin 4. Toplantısı için İstanbul’daki üniversitelerden birisinin Ekim ayında çağrıcı olması beklenmektedir.

2.   DMK, 2547 s. YÖK Kanunu ve Öğrenci Disiplin Yönetmelikleri incelenerek YÖK’e sunulmak üzere bir “Cinsel Taciz Yönergesi” hazırlanacak ve YÖK’e sunulacaktır. Bu çerçevede yönerge hazırlık çalışmalarına katılmak isteyenler, 15 Mayıs 2013 tarihine kadar, Ayşe Yürük ve Gülriz Uygur’a veya CTS ortak iletişim ağına isim bildireceklerdir. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Kadın Merkezince hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilmeyen metinler esas alınacaktır. Çalışmanın 30 Haziran 2013’te bitirilmesi ve Ekim ayında YÖK’e sunulması planlanmaktadır.

Cinsel taciz soruşturmalarında uygulanmak üzere “Cinsel Taciz Soruşturmacı El Kitabı” hazırlanacaktır. Bu çalışmada yer almak isteyenlerin 15 Mayıs 2013 tarihine kadar kturanli@anadolu.edu.tr adresine isim bildirmeleri gerekmektedir. El Kitabının 2013 yılının Ekim veya Kasım ayında bitirilmesi planlanmaktadır. Çalışmada yer almak isteyenlerin netleşmesiyle birlikte bir iletişim ağı kurularak çalışma takvimi belirlenecektir.