Üyeler

Maviye KAYA
A.Ü. Hukuk Fakültesi

Cemre ÖZTOPRAK
A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi