TECAVÜZ SUÇTUR, SUÇ OLARAK KALMALIDIR!

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TBMM GÜNDEMİNE GELEN, TCK’NIN 103. MADDESİNİ YENİDEN DÜZENLEME ÖNERİSİ VE GEÇMİŞE DÖNÜK AF ÖNERGESİNİ, ÇOCUK HAKLARI, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ÜLKEMİZDE KADINLARIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN ULAŞMASI GEREKEN EVRENSEL STANDARTLAR AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ BULUYORUZ. BU ÖNERGE, BU KONULARDA ELDE EDİLEN KAZANIMLARIN KAYBEDİLMESİNE YOL AÇACAK BİR GERİ ADIMDIR. ANAYASANIN 41. MADDESİ, DEVLETİN ÇOCUĞU KORUMAK ZORUNDA OLDUĞUNU BİLDİRMEKTEDİR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TARAF OLDUĞU ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME DEVLETİN, ÇOCUĞUN EN YÜKSEK YARARINA GÖRE EYLEM VE İŞLEMLERDE BULUNMASINI ZORUNLU KILMAKTADIR. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE EV İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE VE BUNLARIN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ, DEVLETİN KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ CİNSEL ŞİDDETTEN DE KORUNMALARI İÇİN ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ GETİRMİŞTİR. BU ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, ŞİDDET UYGULANANI KORUMAYA YÖNELİK TEDBİRLERİN ALINMASI VE ŞİDDET UYGULAYANIN CEZALANDIRMASI DEVLETİN SORUMLULUĞUNDADIR. ANAYASAMIZ GEREĞİNCE AİLE TOPLUMUNUN TEMELİDİR. ANCAK ANAYASANIN TOPLUMUN TEMELİ OLARAK İŞARET ETTİĞİ BU AİLE, ÜYELERİNİN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNDUĞU AİLEDİR. AİLE VE TECAVÜZ BİR ARADA BULUNAMAYACAK KELİMELERDİR. BU ÖNERGE BU ÇERÇEVEDE ANAYASAYA VE TÜRKİYE’İN BAĞLI BULUNDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK KURALLARINA AÇIKÇA AYKIRIDIR. BİZLER, ANKARA ÜNİVERSİTESİ KADIN PLATFORMU VE CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI DESTEK BİRİMİ OLARAK, TCK’NIN 103. MADDESİ’NE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME ÖNERİSİ VE GEÇMİŞE DÖNÜK AF ÖNERGESİNİN BİR AN ÖNCE GERİ ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.