Kadın cinayetleri karşısında isyandayız!
Bizler her geçen gün artan ve gittikçe dehşet saçan kadın cinayetleri karşısında son derece kaygılıyız. Bu cinayetleri önlemek için cezalandırmama kültürü değiştirilmelidir. Hepsinden önemlisi bu cinayetlerin temelinde yatan eşitsizlik sorunuyla mücadele edilmelidir. Yaşadığımız olaylar, kadın cinayetlerinde etkili bir koruma ve önleme olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda cezalandırma kültürünü sağlamak için, eşitliği sağlamak için ve etkili koruma ve önlemeyi sağlamak için İstanbul Sözleşmesindeki taahhütlerin yerine getirilmesi zorunludur. Kadın cinayetlerine dur demek için İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasını talep ettiğimizi saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilimdalı ve Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi