KAMUOYUNA

Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS) olarak Üniversitemiz içerisinde ve dışarısında meydana gelmiş olan Ankara Üniversitesi kimliğini taşıyan her türlü olayla mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi ve bu olaylar çerçevesinde şiddete uğrayan ve/veya uğrama ihtimali olan arkadaşlarımızın yanında yer aldığımızı ve alacağımızı beyan etmek isteriz.

Üniversitelerde cinsel taciz ve saldırıyla ilişkili olarak mücadeleler kolay değildir. Özellikle de hiyerarşik bakımdan üstün olan kişiden, örneğin akademisyenden öğrencisine veya öğretim elemanına ya da yanında çalışan birine yönelik yapılan cinsel taciz ve saldırıyla mücadele etmek hiç kolay değildir.  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi H.B tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen bu olay da yaşanılan zorluğa işaret etmektedir. Ancak bu zorluk taciz ve tecavüzlerle mücadele edilmemesi veya onların kabullenilmesi anlamına gelmemektedir. Aksine karşımıza çıkan bu olay, hiyerarşik ilişkiler içerisinde gerçekleşen tecavüz ve tacizin saklandığı, üzerinin örtüldüğü, şikayetçi olanların dışlandığı ortamın da dönüşmesi gerekliliğini bir kez daha önümüze koymaktadır. Olayların bu noktaya gelmesini önlemenin başlıca yolu, çalışanların ve öğrencilerin karşılaştıkları cinsel taciz ve/veya saldırı durumlarını şikayet etmeye teşvik edilmeleri ve bu şikayeti önlemeye çalışanların da taciz ve saldırı ağının bir parçası olarak muamele görüp cezalandırılmalarının sağlanmasıdır.

Kuşkusuz, her suç gibi, bu tür olayları bütünüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak yaşanan olayların üzerine gidilerek tüm boyutlarıyla açığa çıkarılmalarını sağlamak, önleyici olduğu kadar dönüştürücü de bir etkiye sahiptir.  Bu noktada idari ve hukuki süreçlerin işletilmesi son derece önemlidir. Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek birimi olarak bu mücadeleyi etkin kılmak için hareket ettiğimizi, akademik kültürü değiştirmek için sürekli bilgilendirme çalışması yaptığımızı  belirtir, karşılaştığımız talihsiz olayla ilgili olarak da, Birimimize başvurulmamış olmasına rağmen harekete geçeceğimizi ve Üniversitenin soruşturma sürecini yakından takip edip, yargılama sürecinde de şiddete uğrayan arkadaşımızın yanında yer alacağımızı beyan ederiz.

Saygılarımızla,
Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi